Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Arteterapia

Zajęcia arteterapii prowadzą: Barbara Dankiewicz oraz Paulina Franaszek.
Główne założenia programu to wzbudzanie zainteresowań artystycznych dzieci, wszechstronne rozwijanie zdolności, wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Sztuka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość. Zajęcia arteterapii służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy dziecka, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Zajęcia plastyczne mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej, podczas której dzieci uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne. Istotną sprawą jest również uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, umożliwienie dostępu do sztuki oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Wykonywanie zadań artystycznych rozwija możliwości twórcze dzieci, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie, wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Zajęcia korzystnie wpływają na ogólny rozwój dzieci oraz na ich integrację. Arteterapia nie wymaga zdolności plastycznych. Wartość prac nie leży w ich walorach artystycznych, ale w zawartym w nich przekazie emocjonalnym. Sam proces tworzenia jest często ważniejszy od końcowego efektu pracy.  

Dzięki zajęciom z arteterapii dzieci ciągle rozwijają się, uwalnia się w nich indywidualna ekspresja oraz emocje i odczucia związane z ich obecnym stanem psychicznym i fizycznym. Na zajęciach tworzą prace, dzięki którym dowartościowują się, rosną ich ambicje. Arteterapia uwalnia dzieci, sprawia, że są bardziej otwarte na otaczający je świat. Uczy wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Uczniowie mają możliwość wyrażania tych myśli i przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, ujawnia te, które są tłumione oraz uczy odreagowania emocji i napięć. Zajęcia dają im radość, możliwość działania i tworzenia. Rozwijają wyobraźnię, myślenie, pamięć i uwagę. Uczą też samodzielności, zaradności, dokładności oraz organizacji pracy.