Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Promocja zdrowia

"Dorosłym zdaje się, że dzieci nie dbają o swoje zdrowie…
Ale nie. Dzieci tak samo jak dorośli chcą być zdrowe i silne, tylko o tym nie wiedzą"                                                                                                                                                                        Janusz Korczak   

         

          Edukacja zdrowotna jest fundamentalnym prawem dziecka zagwarantowanym w "Konwencji o prawach dziecka". Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się postawy dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

          Sprawami dotyczącymi zdrowia zajmował się pedagog Maciej Demel, który jest autorem „Pedagogiki zdrowia”. Określił on trzy płaszczyzny zdrowia; fizyczne, psychiczne i społeczne. Mając na uwadze te płaszczyzny określił definicję wychowania zdrowotnego, która brzmi: wychowanie zdrowotne – jest integralną częścią składową kształtowania pełnej osobowości, a polega na:

 • wytwarzaniu nawyków związanych z ochroną zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • wyrabianiu odpowiednich sprawności;
 • kształtowaniu postaw stosujących zasady higieny, zapobieganiu chorobom, leczenie;
 • pobudzaniu zainteresowania zdrowiem swoim jak też publicznym.

          Od wielu lat nasze przedszkole prowadzi działania mające na celu promocję zdrowia dlatego podjęliśmy trud wejścia w krąg przedszkoli promujących zdrowie. Działania przyniosły efekt w postaci uzyskania:

          28 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Sieci „Przedszkole Promujące Zdrowie”. Krajowy Certyfikat nadaje przedszkolu Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu działającą przy ORE.

          Centralna Kapituła nominowała w 2018 r. 35 przedszkoli i 29 szkół z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W tym roku po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się przedszkola.

          Uzyskanie takiego certyfikatu potwierdza fakt, że Koncepcja Przedszkola Promującego Zdrowie została bardzo mocno zakorzeniona w działalności naszej placówki. Od wielu lat priorytetem naszych działań jest troska o zdrowie dzieci, ich prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny. Z problemem tym zmierzyła się pani Dyrektor Emilia Raczek, która napisała program "W zdrowym ciele zdrowy duch". Program ten jest realizowany we wszystkich grupach pod nadzorem zespołu nauczycieli do spraw promocji zdrowia. Działania dotyczące zdrowia są prowadzone w trzech obszarach:

I. Bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.

 1. Podjęcie działań zmierzających do tego, aby obiekty przedszkolne, ich wyposażenie  oraz organizacja zajęć odpowiadały wymogom BHP.
 2. Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.
 3. Zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom na terenie przedszkola.
 4. Przeprowadzenie szkolenia BHP dla wszystkich pracowników przedszkola.
 5. Zapoznawanie dzieci z zasadami BHP obowiązującymi w przedszkolu i poza nim.
 6. Przestrzeganie przepisów w zakresie BHP.

II. Zdrowego żywienia i odżywiania.

 1. Zdobywanie wiedzy przez nauczycieli odnośnie zdrowego odżywiania i zdrowej żywności.
 2. Zdobywanie wiedzy przez dzieci odnośnie zdrowego odżywiania i zdrowej żywności w zakresie:
  • Zdrowa żywność;
  • Korzyści płynące ze zdrowego odżywiania;
  • Higiena przygotowania posiłków;
  • Kultura spożywania posiłków.

III. Zdrowego stylu życia

 1. Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • Higieny osobistej i higieny otoczenia;
  • Zdrowego odżywiania;
  • Bezpieczeństwa;
  • Aktywności ruchowej.
 2. Nabycie samoświadomości dbania o zdrowie.

Dzięki wszystkim powyższym działaniom nasze przedszkole:

 1. Tworzy warunki i dba o klimat sprzyjający zdrowiu (miła, życzliwa, przyjazna atmosfera);
 2. Zwraca szczególną uwagę na planowanie działań, w tym na działania długofalowe;
 3. Angażuje pracowników przedszkola, rodziców, dzieci, przyjaciół i środowisko lokalne do podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi;
 4. Współpracuje z innymi placówkami promującymi  zdrowie  oraz aktywnymi na rzecz zdrowia;
 5. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami oświatowymi z województwa łódzkiego;
 6. Pozyskuje przyjaciół, sprzymierzeńców i sponsorów.