KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

Rodzice: Informujemy o możliwości zapisania dziecka do przedszkola na miesiąc lipiec i sierpień. Jeżeli chcecie, aby Wasze dziecko uczęszczało do przedszkola (lipiec, sierpień) należy dostarczyć do piątku - 12.06 wypełnione dokumenty:

pobierz:      wniosek - lipiec

pobierz:      wniosek - sierpieńZasady przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

1.Ustala się dwie grupy dzieci liczące maksymalnie 12 i jedną liczącą 5 osób. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczebność grupy o dwoje dzieci.

2. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, bez możliwości wykonywania zdalnej pracy z zachowaniem pierwszeństwa dla dzieci:
a) pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –19;
b) rodziców pracujących.

3.Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
a) złożenie przez rodziców do dyrektora przedszkola ankiety dotyczącej dziecka, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie rodziców, oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka oraz zapoznania się z zasadami przyjęcia dziecka do przedszkola;
b) potwierdzenie dyrektora przedszkola o dostępności wolnych miejsc.

4. Grupą dzieci opiekuje się nauczyciel i woźna wyznaczona przez dyrektora. 

5.W przedszkolu prowadzone są zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

6. Nauczyciele w dalszym ciągu prowadzą nauczanie zdalne, realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Rodzice

1.Zgłaszają dziecko do przedszkola poprzez wypełnienie i dostarczenie drogą mailową skanów wymaganych dokumentów na adres przedszkola: p5lowicz@op.pl lub osobiście na 2 dni robocze przed posłaniem dziecka do przedszkola.

2. Przed wejściem do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce.

3. Każdy rodzic wchodzi na teren przedszkola z osłoną ust i nosa oraz w swoich rękawiczkach ochronnych.

4.W holu przedszkola może przebywać troje rodziców ze swoimi dziećmi, zachowując jednocześnie dystans społeczny (2 m) w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.

5. W trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka rodzic pomaga dziecku w rozbieraniu/ ubieraniu się. Wszystkie czynności wykonywane są przez rodziców sprawnie bez zbędnej opieszałości w celu szybkiego opuszczenia budynku przedszkola.

6. Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera jeden zdrowy rodzic/opiekun.

7. Rodzic zobowiązany jest do stałej kontroli stanu zdrowia dziecka i nieprzyprowadzania dziecka z objawami chorobowymi.

8. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek i innych akcesoriów do zabawy.

9. Rodzice wyposażają dziecko w odzież zastępczą.

10. W czasie pandemii tylko woźna wywołuje dzieci z sali.

11. Rodzic uczy dziecko odpowiedniego zasłaniania ust i nosa podczas kichania lub kasłania.

12. Rodzice korzystają tylko z wejścia głównego do przedszkola.

13. Rodzice przekazują dyrektorowi w formie pisemnej istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

14. Rodzice nie przyprowadzają dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji oraz miał styczność z osobą przeziębioną lub przebywającą za granicą.

15. Rodzic zobowiązany jest do podania numeru telefonu do szybkiego kontaktu.

16. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów rodzic zostaje poinformowany o tym fakcie telefonicznie. Rodzic zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

17. Rodzic przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, nawet w czasie zajęć.

18. Rodzic jest świadomy zagrożenia pandemicznego COVID-19 i na własną odpowiedzialność posyła dziecko do przedszkola.

19. Zaleca się śledzenie na bieżąco informacji oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia.

Rodzicu, jeżeli chcesz posłać dziecko do przedszkola, wydrukuj, uzupełnij i przynieś do przedszkola te dokumenty: 

Oświadczenie Rodzica o zatrudnieniu

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Ankieta dotycząca dziecka


KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Łowicza o planowanym terminie i zasadach wznowienia prac w przedszkolach miejskich:pobierz TUTAJ  


W związku z panującą sytuacją  w kraju Rada Rodziców podjęła decyzję o niepobieraniu opłat na rzecz Funduszu w miesiącach maj i czerwiec. 

Nadpłaty będą księgowanie na kolejny rok szkolny.
Z Rodzicami dzieci, które kończą edukację w przedszkolu będziemy kontaktować się indywidualnie. 


Kamila Dylik-Gajda